Versjon 3.1.0.73 av Grunnboksystemet (Testserver!)

Grunnboken er et offentlig register over tinglyste rettigheter og heftelser i fast eiendom og borettslagsandeler. Ved tinglysing får man rettsvern etter prinsippet om ”først i tid, best i rett”. For mer informasjon se http://www.kartverket.no/eiendom/eiendomsinformasjon/grunnboken/.

Kartverket har utviklet et nytt tinglysingssystem for profesjonelle brukere. Systemet legger opp til en helautomatisert prosess der dokumenter som oppfyller krav til tinglysing kan registreres automatisk og gis umiddelbar prioritet i grunnboken. Første versjon av løsningen ble satt i drift 18. april 2017. For mer informasjon se http://www.kartverket.no/eiendom/e-tinglysing/.

Dokumentasjon innsendingsgrensesnitt

Eksempelklienter for bruk av Grunnboksystemets innsendingsgrensesnitt kan man finne på github. Dette prosjektet vil inneholde avhengigheter til nødvendige tredjepartsbiblioteker både fra karterket og andre som gjør det mulig å bygge tjeneste. Eksempelklienten baserer seg på innsending gjennom altinn. Altinn innsendings-eksempelklienter for Kartverket Feil og eller mangler i klientene kan man rapportere på github, evt så kan man forke og lage rettingene selv sammen med en pull request om å få inn slike endringer.

Dokumentasjon avgivergrensesnitt (Ny grunnbok)

Eksempelklienter for bruk av Grunnboksystemets avgivergrensesnitt kan lastes ned som zip-fil for Java og for .NET.

Web services

Teknisk dokumentasjon av tjenester i Grunnboksystemet for:

Versjonsinformasjon
Grunnboksklient

Klikk her for å starte Grunnboksklienten via Java Web Start (kun tilgjengelig for saksbehandlere hos tinglysingen).